Blog Archives

Zbiórka zużytego sprzętu

Pomoc Kościołom w Potrzebie jest Stowarzyszeniem Kościoła Katolickiego, które pomaga wspólnotom Kościoła Misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów. Aby budować kolejne studnie, szkoły i szpitale prowadzimy w porozumieniu z księżmi biskupami w diecezjach całego kraju akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego...

Więcej...