Koło Caritas

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Promuje też wolontariat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Caritas Archidiecezji Krakowskiej

W naszej parafii działa Zespół Charytatywny Caritas, który zajmuje się pomocą potrzebującym parafianom.

Skład Zespołu Charytatywnego Caritas

  • Burda Danuta
  • Czaplak Barbara
  • Kojder Teofila
  • Krystian Adam
  • Krystian Anna
  • Pilch Adam
  • Pilch Maria
  • Pilch Zofia
  • Żak Teresa – Przewodnicząca

Aktualności

[catlist name=Caritas]