Ślub

Informacje:

3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego. Datę i godzinę ślubu można zarezerwować nawet rok wcześniej.

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub świadectwo zawarcia związku cywilnego
 • metryka chrztu, jeżeli chrzest odbył się poza naszą parafią z potwierdzeniem przyjęcia sakramentu bierzmowania
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego

Zapowiedzi

Wygłoszone zapowiedzi w swojej parafii należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed ślubem

Spowiedź przedślubna

Przed ślubem należy dostarczyć podpisane przez spowiednika zaświadczenie o przystąpieniu do dwukrotnej spowiedzi św.

Świadkowie

Świadkami ślubu mogą być osoby pełnoletnie,  wierzące, praktykujące, które przyjęły sakrament bierzmowania i przystąpią do Komunii św.

Informacje końcowe

 • przed ślubem należy zgłosić się do Pana Kościelnego i Pana Organisty
 • dekoracja ołtarzy kwiatami oraz wystrój kościoła należy do narzeczonych
 • prosimy, aby strój narzeczonych oraz świadków był godny miejsca świętego
 • fotograf i kamerzysta winien okazać legitymację ukończenia Kursu Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii, prosimy uzgodnić szczegóły z księdzem błogosławiącym małżeństwo

Sprawy trudne

Ślub poza swoją parafią:

 • Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
 • W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej a ślub odbywa się w innej parafii wtedy, potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
 • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana z parafii spisującej protokół do ks. proboszcza parafii na terenie, której znajduje się ten kościół, a ten dopiero deleguje określonego kapłana do asystowania przy tym małżeństwie.
 • Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.

Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania
należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji,

Ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem
należy skontaktować z ks. proboszczem narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji,

Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat).
Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. W Archidiecezji Krakowskiej wymagana jest także dwukrotna rozmowa młodocianych z Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin. Po tych spotkaniach Dekanalny Duszpasterz Rodzin stwierdza na piśmie, czy młodociani są dojrzali do zawarcia sakramentu małżeństwa. Te dwa dokumenty (decyzję sądu, opinię Dekanalnego Duszpasterza Rodzin) dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.