Lektorzy i ministranci

Aktualności dla Służby Liturgicznej

Spotkania dla kandydatów na ministranta odbywają się w soboty o godz. 10.00. Zapraszamy chłopców od klasy czwartej.

 

MINISTRANT – od słowa “ministrare” – znaczy “służyć”.

 

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo “ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.  Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie”.

 

Patroni ministrantów

 

  • Św. Dominik Savio
  • Św. Tarsycjusz

 

Stopnie ministranckie

 

  • Kandydat
  • Choralista
  • Ministrant Światła
  • Ministrant Księgi
  • Ministrant Ołtarza
  • Lektor

 

LEKTOR – chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.

 

Lektorzy to zespół Służby Liturgicznej. Przynależność pomaga w formacji duchowej. Aktywnie pomagamy w przygotowaniach różnych uroczystości: Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Boże Ciało; Posługujemy przy ołtarzu zarówno w niedziele, jak również w tygodniu.
Mamy nadzieję, że nasza praca, oddanie i poświęcenie, pozwoli wzrastać w wierze nie tylko nam, ale również tym wszystkim, którzy modlą się w naszej świątyni, a przede wszystkim będzie zachętą by młodzi chłopcy wstąpili w szeregi naszej wspólnoty.

 

Zapraszamy do naszej wspólnoty. Spotkania dla ministrantów odbywają się w 1 i 3 sobotę miesiąca o godz. 9.00, a lektorzy mają spotkania w 2 sobotę miesiąca o godz. 9.00