Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II

3 maja 2014 roku rozpoczyna się w naszej parafii peregrynacja relikwii i obrazu Św. Jana Pawła II. Pomysł ks. Proboszcza, peregrynacji obrazu zaakceptował ks. bp Jan Zając, proponując jednocześnie, aby wraz z obrazem domy odwiedziły papieskie relikwie. W roku kanonizacji naszego Papieża i Patrona oraz w 50 roku konsekracji naszego kościoła relikwie krwi Św. Jana Pawła II odwiedzą nasze domy i rodziny wraz z różańcem Papieża Franciszka.

Główne informacje:

 • Do peregrynacji należy przygotować się duchowo przez spowiedź świętą i przyjęcie komunii św. na Mszy św. podczas której rejon odbiera lub oddaje relikwie
 • Peregrynacja odbywa się w kolejności rejonów sprzątania kościoła
 • W domach należy przygotować miejsce na postawienie obrazu, relikwii przed obrazem, zapalić świecę, postawić krzyż
 • Razem z relikwiami, obrazem i różańcem przekazywany jest również:
  • modlitewnik, z którego proponujemy korzystać
  • korporał, który należy rozłożyć i postawić na nim relikwie
  • ręczniczek do przecierania relikwii po ucałowaniu
  • złota księga, do której można wpisywać podziękowania i prośby
 • Rejonowi rozdają rodzinom pamiątkowe obrazki podczas peregrynacji w swoim rejonie
 • Pierwszy rejon odbiera obraz, relikwie i różaniec 3 maja 2014 podczas sumy odpustowej
 • Obraz, relikwie i różaniec odwiedzają domy codziennie, aż do zakończenia rejonu.
 • Kolejność domów w rejonie ustala rejonowy
 • Przekazanie obrazu każdej rodzinie odbywa się codziennie o godz. 17.00, w każdej rodzinie relikwie, obraz i różaniec pozostają 24 godziny
  • Przekazanie odbywa się o godz. 17.00, łącząc się przez modlitwę różańcową na wspólnej modlitwie z parafianami uczestniczącymi we Mszy świętej wieczornej w kościele
  • Wieczorem i następnego dnia rano wspólnie odmawiamy pacierz
  • Następnego dnia o godz. 15.00 należy odmówić wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego
  • Zachęcamy do zaproszenia na modlitwę, rodzinę, sąsiadów, przyjaciół
  • Zachęcamy do prywatnej modlitwy w różnych intencjach przez cały dzień
  • Warto odprawić Drogę Krzyżową, którą Św. Jan Paweł II odprawiał każdego dnia i ofiarować ją za zmarłych
 • Po zakończeniu peregrynacji w rejonie, ostatnia rodzina wraz z rejonowym oddaje obraz, relikwie i różaniec do kościoła na Mszę świętą wieczorną o godz. 17.00
 • Kolejne rejony wraz z wszystkimi swoimi mieszkańcami odbierają obraz, relikwie i różaniec w kolejną niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 11.00 i przekazują go dalej w poniedziałek o godz. 17.00
  • W imieniu każdego rejonu obraz, relikwie i różaniec odbiera rejonowy z Rodziną
  • Mężczyzna niesie obraz, kobieta relikwie
 • Rejonowi odpowiadają za koordynację peregrynacji na terenie swojego rejonu