Blog Archives

Odpust ku czci Św. Jana Pawła II

18 października 2015 roku o godz. 11.30 zostanie odprawiona uroczysta Suma odpustowa ku czci Św. Jana Pawła II, Mszy świętej przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. prałat Stefan Misiniec, poeta i piewca Ojca Świętego Jana Pawła II.

ks. Stefan Misiniec urodził się na Orawie w Zubrzycy Górnej w 1942 roku. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu...

Więcej...