Blog Archives

Gorzkie Żale

O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy na to szczególne nabożeństwo dorosłych, młodzież i dzieci. W Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Więcej...

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

Więcej...

Gorzkie Żale

O godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Serdecznie zapraszamy na to szczególne nabożeństwo dorosłych, młodzież i dzieci. Po nabożeństwie Msza święta.

Więcej...

Gorzkie Żale

W tym roku kazania wygłosi do nas ks. Jan wikary. Serdecznie zapraszamy na to szczególne nabożeństwo dorosłych, młodzież i dzieci. Po nabożeństwie Msza św.

Więcej...