Odpust ku czci Św. Jana Pawła II

When:
18 październik 2015 @ 11:30 – 12:30
Where:
Kościół NMP Królowej Polski
Podłęże 375
32-003 Podłęże
Polska

18 października 2015 roku o godz. 11.30 zostanie odprawiona uroczysta Suma odpustowa ku czci Św. Jana Pawła II, Mszy świętej przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi ks. prałat Stefan Misiniec, poeta i piewca Ojca Świętego Jana Pawła II.

ks. Stefan Misiniec urodził się na Orawie w Zubrzycy Górnej w 1942 roku. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu. Studia na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu 3 IV 1966 roku. Wikariusz w Zakliczynie k/Myślenic, Łodygowicach, Dobczycach i Bieżanowie. Spowiednik w bazylice Mariackiej w Krakowie 1981 – 1992. Katecheta I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 1990 – 1991. Referent d/s kultury chrześcijańskiej w Kurii Metropolitalnej i animator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Krakowie 1980 – 1992. Korespondent Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu Polski 1980 – 1992. Organizator i pierwszy kierownik Redakcji Programów Katolickich TV Kraków 1990 – 1992. Zajęcia na Studium Żywego Słowa im. J. Osterwy w Krakowie 1980 – 1992. Publikacje: Debiut poetycki w „Tygodniku Powszechnym”, 1968. Wiersze także w „Znaku”, „Gościu Niedzielnym”, „Źródle”. Artykuły i reportaże w pismach: „Ethos”, „Gazeta Niedzielna” (Londyn), „Jasna Góra”, „Niedziela”, „Notificationes”, „Peregrinus Cracoviensis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Tygodnik Powszechny”, „Źródło”. Redaktor opracowań zbiorowych: Dialog Kościoła z kulturą t. I, Kraków 1986, Dialog Kościoła z kulturą t. II,Kraków 1988, Kanonizacja św. Brata Alberta, Kraków 1991, autor albumów: Patrzę na Kraków, Kraków 1988, i Jan Paweł II w „Księżówce” i pod Giewontem, Kraków 2005, autor książek: Ślady na niebie. Duchowa droga Jerzego Lieberta,Kraków 1997, i Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera. Kraków 1998, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Kard. prof. Mariana Jaworskiego i obroniona na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Proboszcz parafii św. Mikołaja w Chrzanowie w latach 1992 – 2005. Prepozyt parafii Najśw. Salwatora w Krakowie od 2005 – 2012 r. Mieszka w parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.