Pracowali w parafii

Proboszczowie – lata pracy

 • ks. Andrzej Fidelus – proboszcz parafii Niepołomice, budowniczy kościoła
 • ks. Antoni Pawlita 1967 – 1979
 • ks. Tadeusz Szarek 1979 – 1994
 • ks. Piotr Kałamacki 1994 – 2000
 • ks. Józef Gilek 2000 – 2008
 • ks. prałat Tomasz Boroń 2008-2021
 • ks. Andrzej Zięba 2021 –

Wikariusze – lata pracy

 • ks. Adam Włodarczyk 1987
 • ks. Krzysztof Pacyga 1988 – 1990
 • ks. Zbigniew Kaleciak 1990 – 1991
 • ks. Andrzej Kwak 1993 – 1996
 • ks. Stanisław Maroszek 1996 – 2001
 • ks. Adam Słaby 2001 – 2002
 • ks. Władysław Zapotoczny 2002 – 2008
 • ks. Piotr Gębka 2010 – 2012
 • ks. Jan Kuna 2012 – 2013
 • ks. Jan Ćwierz 2013 – 2021

Wizytator katechetyczny – lata pracy

 • ks. Paweł Gawron 2008 – 2010

Pomoc w duszpasterstwie

 • ks. Teodor Kilian 2011 – 2012