Duszpasterze

Proboszcz

IMG_1864

Ks. prałat Tomasz Boroń
Kapelan Ojca Świętego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. z rąk ks. kard. Karola Wojtyły. Wikariusz w Chrzanowie, potem w Krakowie Bieżanowie (lata 1978 –1986). Asystent Grup Apostolskich, prefekt i prokurator Krakowskiego Seminarium Duchownego w latach 1986–1990. Następnie przez 17 lat dyrektor „Księżówki” w Zakopanem. Od lipca 2008 r. proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Podłężu.

Wikariusz

Ks. Jan Ćwierz