Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata w czasie uczęszczania do gimnazjum. W I i II klasie kandydatów przygotowuje Pan Tomasz Toboła – katacheta, w III klasie ksiądz Jan Ćwierz.

Termin bierzmowania zależy od czasu ks. biskupa, ale zawsze jest to czas wiosenny.

Do bierzmowania należy dostarczyć metrykę chrztu, jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią. Do sakramentu bierzmowania kandydatów dopuszcza ks. katecheta, po zdaniu egzaminu i wypełnieniu wszystkich wymagań.

Wybór Patrona należy skonsultować z ks. katechetą.

Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca, praktykująca i bierzmowana. Pierwszeństwo mają rodzice chrzestni.

Bardzo prosimy, aby strój kandydatów i świadków bierzmowania był godny miejsca świętego.

Aktualności dla kandydatów