Bierzmowanie

Przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata w klasie VI, VII i VIII.

Termin bierzmowania zależy od czasu ks. biskupa.

Do bierzmowania należy dostarczyć:

  • metrykę chrztu, jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią,
  • opinię katechety.

Do sakramentu bierzmowania kandydatów dopuszcza ks. Proboszcz po zapoznaniu się z opinią od katechety i stwierdzeniu że zostały spełnione wszystkie wymagania ( wypełniony indeks do bierzmowania).

Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca, praktykująca i bierzmowana. Pierwszeństwo mają rodzice chrzestni.

Bardzo prosimy, aby strój kandydatów i świadków bierzmowania był godny miejsca świętego.

Aktualności dla kandydatów

[catlist name=bierzmowanie]