Galeria dzieci Św. Jana Pawła II

Wraz z nowym rokiem 2015 rozpoczynamy  tworzenie „Galerii dzieci Św. Jana Pawła II”, dzieci wymodlonych za wstawiennictwem Świętego Papieża w naszym kościele na Mszach świętych odprawianych w każdą II sobotę miesiąca o godz. 17.00.

W pierwszym kościele konsekrowanym przez abpa Karola Wojtyłę modlimy się o pierwsze dziecko w Rodzinie, często tak długo oczekiwane i upragnione oraz dziękujemy za każdy nowy dar życia w naszych Rodzinach.

Modlimy się za kobiety w stanie błogosławionym o zdrowie dla nich i ich nienarodzonych dzieci oraz o szczęśliwe przyjście na świat.

Razem tworzymy żywy pomnik Św. Jana Pawła II przez uczestnictwo w tych Mszach świętych i wspólnych modlitwach.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do dzielenia się swoją radością na naszej stronie, nadsyłając zdjęcia swoich pociech, w intencji których modlimy się podczas comiesięcznej Mszy  świętej i nabożeństwa eucharystycznego.

Modlitwa matek oczekujących potomstwa

Panie Jezu, proszę Cię z miłością za to powierzone mi życie, które noszę w łonie. Z pokorą dziękuję, że wybrałeś mnie jako narzędzie Twojej miłości. W tym pięknym oczekiwaniu pomóż mi żyć w nieustannym zawierzeniu się Twojej świętej woli. Daj serce matki: czyste, mocne i hojne. Ofiaruję Ci wszystkie obawy o przyszłość: lęki, niepewności, oczekiwania względem dziecka, którego jeszcze nie znam. Spraw, aby narodziło się zdrowe, oddal od niego wszelkie zło fizyczne i wszelkie niebezpieczeństwa duszy. Ty, Maryjo, która poznałaś niezliczone radości świętego macierzyństwa, daj mi serce zdolne do przekazania wiary żywej i gorącej. Uświęć moje oczekiwanie, błogosław moją cichą nadzieję, spraw, by owoc mego łona, wzrastał w łasce i świętości. Przez Chrystusa, Twego Boskiego Syna. Amen.