Podziękowanie

Bardzo dziękujemy wszystkim Parafianom za wpłaty na konto bankowe na utrzymanie kościoła i na dalszy remont naszej świątyni.