Plan wizyty duszpasterskiej 2013/2014

REJON
GODZINA
DATA
KSIĄDZ
ZAKRZOWIEC – ul. Stawowa od p. Mieszkowicz do p. Juszczyków, potem od p. Gądków do p. Kleszczyńskich9.0027.12
piątek
Ks. Jan
ZAKRZOWIEC – od p. Andrzeja Czaplaka obie strony do p. Targoszów9.0028.12
sobota
Ks. Jan
PODŁĘŻE – os. Trawniki od p. Szeląg obie strony do p. Pilchów i p. Kaflów9.0030.12
poniedziałek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Grabska za torem od p. Urban do torów kolejowych, potem ul. Ogrodowa od p. Dołasińskich do p. Wcisło9.0031.12
wtorek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Zakościele od p. Szymańskich do p. Trojanów potem ul. Wielicka od p. Krupińskich do p. Grelów, powrót drugą stroną do pani Augustynowicz, do p. Kluzek-Rudek i ul. Ks. Fidelusa do p. Urychów9.0002.01
czwarek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Stawowa od p. Wójcików do p. Jędryków, potem ul. Jasna od p. Sadko i p. Ślusarczyków obie strony do ul. Kolejowej14.0004.01
sobota
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Kręta13.0006.01
poniedziałek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – Piaski, prawa strona od p. Kałuskich do p. Kapustów9.0007.01
wtorek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – Piaski, lewa strona od p. Czaplak do granicy Staniątek i powrót drugą stroną do p. Stożków i domy nad cmentarzem do p. Baran9.0008.01
środa
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Wąska obie strony od ul. Kaplicznej do ul. Kolejowej14.0009.01
czwartek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Wielicka od p. Nowak do p. Janiczak, następnie ul. Staropocztowa do p. Chytroś-Marzec9.0010.01
piątek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Wielicka prawa strona od wiaduktu kolejowego od p. Bąk do ul. Kaplicznej do p. Pilch9.0011.01
sobota
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Wielicka – Sopoty od p. Gąska-Jachimczak-Grochot-Juszczyk, potem Balachówka od p. Żak-Świętek obie strony do p. Dudzik-Śliwa i Sopoty strona od p. Kazimierczyków do Szewczyków razem z p. Więcław-Garycki9.0013.01
poniedziałek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Kolejowa lewa strona od p. Wojciechowskich i budynki stacyjne, potem druga strona od p. Młynarczyków do ul. Wielickiej9.0014.01
wtorek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Kapliczna od ul. Wielickiej lewa strona do p. Ciosiów, powrót drugą stroną i ul. Kapliczna Boczna9.0015.01
środa
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – ul. Wielicka od p. Czaplak-Nowak i ul. Piaski od p. Szczypczyk-Lisowski obie strony, potem ul. Piaski Polna Boczna od p. Antoniego Flak, prawa strona od p. Książek-Cygal, powrót drugą stroną od p. Śliwów, następnie Turówka i Sportowa do p. Ptaszników9.0016.01
czwartek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – od odcinka Sieci, ul. Rzeczna do p. Cebulskich i ul. Krótka obie strony do torów kolejowych13.0017.01
piątek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Środkowa od p. Kaczmarczyków do ul. Kolejowej9.0018.01
sobota
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – Studzieniec od p. Nowak-Bera do p. Klimów, potem Rudzice od p. Czaplów do p. Szelągów9.0020.01
poniedziałek
Ks. Jan
ZAKRZÓW – od ul. Węgrzeckiej od Pani Michalec do autostrady, następnie do „Zajazdu Celtyckiego”, potem ul. Węgrzecka lewa strona od Węgrzc Wielkich do p. Flaków9.0021.01
wtorek
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka od strony Węgrzc Wielkich prawa strona i ul. Wielicka prawa strona od p. Jachimczak do p. Paluch9.00 - 13.00
13.00 -
22.01
środa
Ks. Proboszcz / Ks. Jan