Plan rekolekcji wielkopostnych

W tym roku rekolekcje wielkopostne w naszej parafii głosić będzie ks.  dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej.

Ks. Marek Studenski urodził się  24 sierpnia 1970 w Cieszynie. Ukończył LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, w latach 1989-1995 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W dniu 10 czerwca 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Tadeusza Rakoczego. W latach 1995-1998 był wikariuszem w parafii św. Floriana w Żywcu Zabłociu. W latach 1998-2001 kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które zakończył obroną pracy doktorskiej. Od 2002 r. pełni funkcję diecezjalnego wizytatora katechizacji, a od 2008 r. jest dyrektorem tego Wydziału. W 2015 r. mianowany konsultorem Komisji ds. Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Współpracuje z Radą Szkół Katolickich.

Plan rekolekcji

NIEDZIELA – 28.02.2016

godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną, nauka stanowa dla kobiet

godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną, nauka stanowa dla mężczyzn

godz. 11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży

godz. 16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną

 

PONIEDZIAŁEK – 29.02.2016

godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00 – Nauka dla klas I-III Szkoły Podstawowej

godz. 10.30 – Msza św. dla klas I-VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 – Nauka dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.30 – Msza św. z nauką dla Gimnazjum i Bierzmowanych

godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną, nauka dla młodzieży

 

WTOREK – 01.03.2016

godz. 7.00 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 10.00 – Nauka dla klas I-III Szkoły Podstawowej

godz. 10.30 – Droga Krzyżowa dla klas I-VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 – Nauka dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.30 – Droga Krzyżowa dla Gimnazjum i Bierzmowanych

godz. 17.00 – Msza św. z nauką ogólną, nauka dla małżonków i rodziców

 

ŚRODA – 02.03.2016

Sakrament Pokuty

godz. 10.00 – 12.00, godz. 15.00 – 17.00

godz. 10.30 spowiedź dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.30 spowiedź dla Gimnazjum

 

godz. 9.00 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 12.00 – Msza św. dla chorych

godz. 17.00 – Msza św. na zakończenie rekolekcji