Ogłoszenia duszpasterskie XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 września 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 września 2021 r.

1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa...

Więcej...

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12 września 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 12 września 2021 r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności...

Więcej...

Ogłoszenia duszpasterskie XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5 września 2021 r.

1. Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie Boga, który kocha.
2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, po każdej Mszy świętej krótka adoracja Najświętszego Sakramentu...

Więcej...

Ogłoszenia duszpasterskie XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29 sierpnia 2021 r.

1. Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Dziękujmy Panu za ten czas
odpoczynku, który pozwolił nabrać sił do podejmowania wyzwań jakie niesie przed nami nowy rok szkolny i katechetyczny.
2...

Więcej...