Kolęda 2016/2017

Już dziś zachęcamy do zapoznania się z planem tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Jeżeli ktoś nie może przyjąć kapłana w wyznaczony dzień, bardzo prosimy umówić się na inny termin.

REJONGODZINADATAKSIĄDZ
ZAKRZOWIEC – ul. Stawowa
od p. Mieszkowicz do p. Juszczyków,
potem od p. Gądków do p. Kleszczyńskich
9.0027.12
wtorek
ks. Jan
ZAKRZOWIEC – od p. Andrzeja Czaplaka obie strony do p. Targoszów9.0028.12
środa
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Grabska za torem
od p. Urban do torów kolejowych, potem ul. Ogrodowa od p. Dołasińskich do p. Wcisło
9.0029.12
czwartek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – os. Trawniki od p. Szeląg
obie strony do p. Pilchów i p. Kaflów
9.0030.12
piątek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Środkowa i Kwiatowa
od p. Kaczmarczyków do ul. Kolejowej
9.0031.12
sobota
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Kolejowa obie strony od p. Dulskich i Wojciechowskich do budynków stacyjnych
PODŁĘŻE – ul. Stawowa od p. Wójcików
do p. Jędryków, potem ul. Jasna od p. Sadko
i p. Ślusarczyków obie strony do ul. Kolejowej
9.0002.01
poniedziałek
Ks.Jan
PODŁĘŻE – Piaski, lewa strona od granicy Staniątek od P. Wykurz do p. Czaplak9.0003.01
wtorek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Cmentarna od p. Kubacka i Pikuła, następnie p. Baran, Pilch, ul. Słoneczna9.0004.01
środa
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Kręta13.0006.01
piątek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Kapliczna od ul. Wielickiej lewa strona do p. Ciosiów,
powrót drugą stroną i ul. Kapliczna Boczna
9.0007.01
sobota
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Wielicka od p. Nowak
do p. Janiczak, następnie ul. Staropocztowa
do p. Chytroś-Marzec
9.0009.01
poniedziałek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – ul. Wielicka prawa strona
od wiaduktu kolejowego od p. Bąk
do ul. Kaplicznej do p. Pilch
9.0010.01
wtorek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Wielicka – Sopoty
od p. Gąska-Jachimczak-Grochot-Juszczyk, potem Balachówka od p. Żak-Świętek
obie strony do p. Dudzik-Śliwa
i Sopoty strona od p. Kazimierczyków
do Szewczyków razem z p. Więcław-Garycki
9.0011.01
środa
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Wąska obie strony
od ul. Kolejowej do ul. Kaplicznej
9.0012.01
czwartek
Ks. Proboszcz
PODŁĘŻE – ul. Zakościele
od p. Szymańskich do p. Kwiecińskich
potem ul. Wielicka od p. Krupińskich
do p. Grelów, powrót drugą stroną
do pani Augustynowicz, do p. Kluzek-Rudek
i ul. Ks. Fidelusa do p. Urychów
9.0013.01
piątek
Ks. Proboszcz
ZAKRZOWIEC – nowe bloki9.0014.01
sobota
Ks. Jan
PODŁĘŻE – od odcinka Sieci, ul. Rzeczna do p. Cebulskich i ul. Krótka obie strony
do torów kolejowych
9.0016.01
poniedziałek
Ks. Jan
PODŁĘŻE – Piaski, prawa strona
od p. Garyckich i p. Nowak do p. Kapustów
9.0017.01
wtorek
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – Studzieniec od p. Nowak-Bera do p. Klimów, potem Rudzice od p. Czaplów do p. Szelągów9.0018.01
środa
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka od strony Węgrzc Wielkich prawa strona zaczynając od nowych domów na Tropie Góry i ul. Wielicka prawa strona od p. Jachimczak do stacji benzynowej9.0019.01
czwartek
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – ul. Wielicka
od p. Czaplak-Nowak i ul. Piaski
od p. Szczypczyk-Lisowski obie strony,
potem ul. Piaski Polna Boczna
od p. Antoniego Flak, prawa strona
od p. Książek-Cygal, powrót drugą stroną
od p. Śliwów, następnie Turówka i Sportowa do p. Ptaszników
9.0020.01
piątek
Ks. Proboszcz
ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka lewa strona od Węgrzc Wielkich do p. Flaków 9.0021.01
sobota
Ks. Jan
ZAKRZÓW – od ul. Węgrzeckiej
od Pani Michalec do autostrady, następnie do „Zajazdu Celtyckiego”
9.0023.01
poniedziałek
Ks. Proboszcz
Tagi: