Blog Archives

Kolęda

PODŁĘŻE – os. Trawniki od p. Szeląg obie strony do p. Pilchów i p. Kaflów

Więcej...

Kolęda

PODŁĘŻE – ul. Wąska obie strony od ul. Kaplicznej do ul. Kolejowej, ks. Jan od godz. 14.00

Więcej...

Kolęda

ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka od strony Węgrzc Wielkich prawa strona i ul. Wielicka prawa strona od p. Jachimczak do p. Paluch – Ks. Proboszcz od godz. 9.00 do godz. 13.00, Ks. Jan od godz. 13.00

Więcej...

Kolęda

ZAKRZÓW – od ul. Węgrzeckiej od Pani Michalec do autostrady, następnie do „Zajazdu Celtyckiego”, potem ul. Węgrzecka lewa strona od Węgrzc Wielkich do p. Flaków – Ks. Proboszcz od godz. 9.00

Więcej...