Blog Archives

Kolęda

PODŁĘŻE – os. Trawniki od p. Szeląg obie strony do p. Pilchów i p. Kaflów – Ks. Proboszcz od godz. 9.00

Więcej...

Kolęda

PODŁĘŻE – Piaski, prawa strona od p. Kałuskich do p. Kapustów – Ks. Jan od godz. 9.00

Więcej...

Kolęda

PODŁĘŻE – Piaski, lewa strona od p. Czaplak do granicy Staniątek i powrót drugą stroną do p. Stożków i domy nad cmentarzem do p. Baran – Ks. Proboszcz od godz. 9.00

Więcej...

Kolęda

PODŁĘŻE – ul. Kolejowa obie strony od p. Dulskich i Wojciechowskich do budynków stacyjnych
PODŁĘŻE – ul. Stawowa od p. Wójcików do p. Jędryków, potem ul. Jasna od p. Sadko i p. Ślusarczyków obie strony do ul. Kolejowej

Ks. Proboszcz od godz. 9.00

Więcej...