Ogłoszenia Parafialne 9.01.2022

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

9 stycznia 2022 roku

1.  Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jest okazja by wspomnieć własny chrzest i wyrazić wdzięczność naszym rodzicom i chrzestnym za to, że wyznając wiarę przynieśli nas do  świątyni, abyśmy i my mogli być włączeni do wspólnoty Kościoła.

 2. Dziękujemy Paniom i Panom z Rejonu 9 za sprzątanie Kościoła i złożoną ofiarę w wysokości 220 zł na utrzymanie kościoła. Na środę prosimy Panie i Panów z rejonu 10; P. Józef Kleszczyński; Podłęże, od P. Dyl do P. Augustynków.

 3.       Burmistrz Niepołomic informuje że do 14 stycznia 2022 roku trwa nabór uzupełniający wniosków do programu „ STOP SMOG”. Dofinansowanie w tym programie wynosi 90% i obejmuje wymianę nieekologicznego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku. Wszelką pomoc można uzyskać w Biurze Operatora projektu „ STOP SMOG Niepołomice” ul. Grunwaldzka 11 w Niepołomicach, pokój 13 lub 107.          

 4.       Kontynuujemy Mszę św. kolędowe. W tym tygodniu zapraszamy mieszkańców:

10.01 –    PODŁĘŻE – Piaski, prawa strona od p. Grochot i p. Nowak do p. Kapustów

                   PODŁĘŻE – ul. Zakościele od p. Szymańskich do p. Kwiecińskich potem ul. Wielicka  od p. Krupińskich do p. Grelów, powrót drugą stroną do pani Augustynowicz, do p. Kluzek-Rudek i ul. Ks. Fidelusa do p. Urychów

11.01 –  PODŁĘŻE – od odcinka Sieci, ul. Rzeczna do p. Cebulskich i ul. Krótka obie strony do torów kolejowych

              PODŁĘŻE – ul. Grabska za torem od p. Urban do torów kolejowych, potem ul. Ogrodowa od p. Dołasińskich do p. Wcisło

12.01 – PODŁĘŻE – ul. Wielicka od p. Nowak do p. Janiczak, następnie ul. Staropocztowa do p. Chytroś-Marzec

             PODŁĘŻE – ul. Kręta

13.01. – PODŁĘŻE – ul. Wielicka – Sopoty od p. Gąska-Jachimczak-Grochot-Juszczyk, potem Balachówka od p. Żak-Świętek obie strony do p. Dudzik-Śliwa i Sopoty strona od p. Kazimierczyków do Szewczyków razem z p. Więcław-Garycki

               ZAKRZÓW – ul. Wielicka od p. Czaplak-Nowak i ul. Piaski od p. Szczypczyk-Lisowski obie strony, potem ul. Piaski Polna Boczna od p. Antoniego Flak, prawa strona od p. Książek-Cygal, powrót drugą stroną od p. Śliwów, następnie Turówka i Sportowa do p. Ptaszników

14.01 – ZAKRZÓW – Studzieniec od p. Nowak-Bera do p. Klimów, potem Rudzice od p. Czaplów do p. Szelągów

             ZAKRZÓW – od ul. Węgrzeckiej od Pani Michalec do autostrady, do „Zajazdu Celtyckiego”

15.01 – ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka od strony Węgrzc Wielkich prawa strona zaczynając od nowych domów ul. Wąwozowa i ul. Wielicka prawa strona od p. Jachimczak do stacji benzynowej

             ZAKRZÓW – ul. Węgrzecka lewa strona od Węgrzc Wielkich do p. Flaków.

5. Słowa życzeń kierujemy ku solenizantom i jubilatom rozpoczętego tygodnia.