Ogłoszenia parafialne, 09.07.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 14. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 09.07.2017

 • Bóg zapłać Paniom i Panom z rejonu 12. za posprzątanie kościoła i za złożoną ofiarę na i utrzymanie kościoła w wysokości zł. W tym tygodniu do sprzątania zapraszamy w poniedziałek i piątek po Mszy świętej wieczornej Panie i Panów z rejonu 13., Państwo Wykurz, Podłęże, od p. Pieprzyców do p. Karasińskich oraz z rejonu nr 14., Leopold Kocoń, Podłęże, od p. Twardoszów do p. Wołowiczów
 • W liturgii tego tygodnia wspominamy:
  we wtorek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
  w środę – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
  w czwartek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
  w sobotę – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
 • Rozpoczęły się prace przy wymianie okien w naszym kościele. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w trakcie prac, szczególnie Panu Stanisławowi Czaplakowi wraz z rodziną za udostępnienie koparki i innych potrzebnych sprzętów oraz prace przy kościele. Dziękujemy Panom Czaplakom stolarzom oraz Panu Branickiemu ślusarzowi za wykonanie schodów. Dziękujemy Panu Andrzejowi Szelągowi za wykonanie instalacji elektrycznej przy oknach. Panu Tadeuszowi Bednarczykowi i Panu Romanowi Cioś dziękujemy za wykoszenie trawy przy kościele.
 • Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. Piotrowi Pilchowi za przekazanie 2 000 zł ofiary na wymianę okien w kościele.
 • Za tydzień Rada ds. modernizacji kościoła będzie zbierać dobrowolne ofiary na remont i modernizację naszej świątyni. Bóg zapłać.
 • W czasie wakacyjnego wypoczynku nie zapominajmy o codziennej modlitwie i uczestniczeniu w niedzielnej Mszy świętej. Zachęcamy do nawiedzenia naszego kościoła na codzienną modlitwę, drzwi zewnętrzne są otwarte od godz. 7.00 do 17.30.
 • Proszono nas o ogłoszenie:
  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zlecił opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, między innymi dla Sołectwa Podłęże. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem planistycznym w oparciu o który prowadzone jest zagospodarowanie terenów w tym m.in. wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe, terenów rolniczych , ciągów komunikacyjnych, określa także warunki zagospodarowania i zabudowy. Aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Podłęża był uchwalony z niewielkimi późniejszymi zmianami punktowymi w roku 2007. W wielu miejscach jest on niezgodny z innym obowiązującym dokumentem tj. Studium Uwarunkowań Zabudowy i Zagospodarowania Terenów. W czasie obowiązywania obecnego planu wielu mieszkańców składało wnioski o zmianę przeznaczenia swoich działek, co o ile jest zgodne z postanowieniami Studium ma szanse zostać obecnie zrealizowane. Aktualny stan prac oraz propozycje rozwiązań zostaną przedstawione mieszkańcom Podłęża na spotkaniu konsultacyjnym z projektantami opracowującymi plan,w dniu 24.07.2017r o godzinie 18:00, w Domu Kultury w Podłężu. Zapraszamy do udziału w konsultacjach, szczególnie osoby które wcześniej składały wnioski o przekształcenie swoich działek. Adam Suślik – V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach